De vzw SWUK Vlaanderen is een vereniging die zich onder meer tot doel heeft gesteld morele en materiële steun te verlenen aan uitvoerende kunstenaars bij het opstarten en uitbouwen van een artistieke loopbaan. Door het inrichten van concerten, recitals en muzikale evenementen, via culturele verenigingen of muziekorganisatoren, ondersteunt de vzw SWUK de werkgelegenheid van de musici en promoot ze tezelfdertijd het muziekleven in Vlaanderen.

SWUK-laureaat 2018 DAVID DESIMPELAERE contrabas

DAVID DESIMPELAERE  is laureaat 2018 van de vzw SWUK.
Samen met zijn broer Erik (piano) werd met de financiële steun van de SWUK een cd  gerealiseerd met het Italiaanse label Dynamic.

De cd werd op 10 maart 2018  voor een volle Miryzaal voorgesteld.
Geniet hier van de Suite Roemeense volksdansen. Deze opname komt voor op de cd.