De vzw SWUK Vlaanderen is een vereniging die zich onder meer tot doel heeft gesteld morele en materiële steun te verlenen aan uitvoerende kunstenaars bij het opstarten en uitbouwen van een artistieke loopbaan.

Ten gevolge van de steeds betere technische reproductie van klank en beeld, komt de tewerkstelling van de uitvoerende kunstenaars steeds meer onder druk te staan. Bovendien vergt het in stand houden van een orkest, een operagezelschap of een muziekensemble altijd maar grotere financiële inspanningen. Jammer genoeg moeten we vaststellen dat de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap al maar kleiner worden, zowel voor de bestaande en toekomstige gezelschappen als voor het muziekonderwijs in het algemeen.

Het spreekt voor zich dat deze budgettaire en materiële aspecten steeds zwaardere financiële offers vragen van de jonge kunstenaar die een gedegen muzikale opleiding zoekt.

De overgang van opleiding naar beroepscarrière stelt dan weer een aantal bijkomende problemen: confrontatie met publiek, concertorganisatoren, opnamestudio’s, orkesten, public-relations en management. Bij al deze problemen wil vzw SWUK de jongeren graag helpen en begeleiden.

Door het inrichten van concerten, recitals en muzikale evenementen, via culturele verenigingen of muziekorganisatoren, ondersteunt de vzw SWUK de werkgelegenheid van de musici en promoot ze tezelfdertijd het muziekleven in Vlaanderen.

Het bestuur.